Projekty města

Digitalizace procesů města Český Brod

Projektem „Digitalizace procesů města Český Brod“ bude vytvořeno portálové centrální místo elektronických služeb města, tzn. místo, kde budou soustředěny všechny elektronické služby pro externí uživatele, přičemž dle charakteru služby bude vyžadována/nevyžadována autentizace uživatele.
Pro centrální místo elektronických služeb bude vytvořeno celkem 6 částí, které budou tvořit jeden informační systém. První částí budou nove webové stránky města, které budou obsahovat všechny statické informace, kterými město disponuje a které budou využívány interaktivními zbývajícími částmi. Všechny tyto interaktivní služby budou soustředěny v portálu elektronických služeb. Součástí projektu tak bude i vytvoření těchto statických webových stránek, které budou odkazy propojeny s novým portálem elektronických služeb města.
Projekt nových elektronických služeb bude sestávat z těchto realizačních částí:
a) Statické stránky webu;
b) Portál elektronických služeb s platební branou;
c) Místní poplatky;
d) Podpora rozhodovacích procesů;
e) Robotizace správy přestupků;
f) Participace na řízeném rozvoji města.

Registrační číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_009/0001982

9. výzva IROP - eGovernment - SC 1.1 (PR)

Předpokládané náklady projektu 7 491 010 Kč. Dotace 85 %.

Předpokládaný termín ukončení : listopad 2024.

Zateplení budovy Městského úřadu čp.56 v Českém Brodě

Cílem projektu je soubor energeticky úsporných opatření provedených jako modernizace, údržba a opravy formou zateplení části ploch obvodového pláště (fasád), přiteplení konstrukce střech a podstřešních prostor a dále výměna výplní otvorů oken a dveří.
Na projekty byla poskytnuta finanční podpora z rozpočtu OPŽP.
Registrační číslo projektu:  CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009362
Poskytovatel: Operační program Životního prostředí
Celkové náklady: 10 624 768,- Kč

Poskytnutá dotace: 2.202.658,- Kč
Vlastní zdroje financování: 8.422.110,- Kč

Modernizace veřejného osvětlení ve městě Český Brod

 

Cílem projektu je dodávka a montáž 301 ks svítidel, dále pak dodávka a montáž 29 ks výložníků včetně doplnění vedení, kompletace celé soustavy VO, revize a měření.

Číslo rozhodnutí: 2182000033

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Program: Národní plán obnovy – komponenta 2.2.2 realizace projektů ke zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného  osvětlení             

Realizace: 2023

Rekonstrukce části chodníků v ulici Tyršova Český Brod

Cílem projektu je rekonstrukce části stávajících chodníků v ulici Tyršova od křižovatky s ulicí Kollárova po délce budovy Sokolovny. Ulice je místní komunikací vedoucí do centra města. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti a kvality pohybu osob, chodník bude plně bezbariérový. Zeleň bude vysazena v délce celého chodníku ulice Tyršova po rekonstruované straně. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017106
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj, Integrovaný regionální operační program
Celkové náklady: 1 967 841,- Kč
Poskytnutá dotace: 1 191 586,15 Kč

BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY PAVILONU F NEMOCNICE V ČESKÉM BRODĚ

Cílem projektu jsou bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice v Českém Brodě spočívající ve vybudování dvou bezbariérových ramp ke vstupu do pavilonu,  dispoziční úpravy vstupních prostor a vybudování bezbariérového WC pro imobilní pacienty.

Registrační číslo projektu: 135D073002101

Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Celkové náklady: 3.653.618,- Kč

Poskytnutá dotace: 2.289.400,- Kč

Vlastní zdroje financování: 1.364.218,- Kč

OBNOVA SCHODIŠTĚ S BALUSTRÁDAMI ČP. 70, ČESKÝ BROD

Cílem projektu je obnova schodiště s balustrádami v budově městského úřadu, náměstí Husovo č.p. 70, Český Brod.

 

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR

Celkové náklady:   463.430,- Kč

Poskytnutá dotace:  184.000,- Kč

Vlastní zdroje financování: 279.430,- Kč

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist